Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Zvýšený stupeň teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky
Dňa 23. augusta 2017 o 14:00 h bol ministrom vnútra Slovenskej republiky vyhlásený druhý stupeň – zvýšený stupeň teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 23. augusta 2017 o 14:00 h.
Týmto žiadame starostov obcí/primátorov miest, aby v rámci prevencie a pripravenosti pri usporadúvaní každého masového občianskeho, spoločenského alebo kultúrneho podujatia na území obce/mesta, boli organizátori podujatia ako i zložky zabezpečujúce bezpečnosť podujatia informovaní o čísle tiesňového volania 112, kde je nutné hlásiť každé potenciálne ohrozenie.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
odbor krízového riadenia