Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
5.jún, 2017 Faktúra 062/2017 spracovanie žiadosti 100,-€ p.Lencsés
29.máj, 2017 Zmluva 029/2017 nájomná zmluva hm 105 10,-€ p.Multáňová
29.máj, 2017 Faktúra 069/2017 funkčná skúška 40.10,-€ mk alarm
29.máj, 2017 Zmluva 028/2017 nájomná zmluva hm 75 10,-€ p.Perašínová
22.máj, 2017 Faktúra 060/2017 vývoz komunálny odpad 732.01,-€ OZO a.s.
22.máj, 2017 Faktúra 068/2017 telekomunikačné služby 22.56,-€ orange
22.máj, 2017 Faktúra 065/2017 reklamné predmety 164.64,-€ Chránené dielne a.s.
22.máj, 2017 Zmluva 026/2017 nájomná zmluva hm 140 7.00,-€ p.Chlebová
22.máj, 2017 Faktúra 064/2017 drevený stojan 216.00,-€ cbs
22.máj, 2017 Faktúra 066/2017 telekomunikačné služby 7.00,-€ orange
22.máj, 2017 Faktúra 061/2017 vývoz veľkoobjemový kontajner 92.20,-€ Mesto L.Hrádok
22.máj, 2017 Faktúra 067/2017 telekomunikačné služby 14.99,-€ orange
11.máj, 2017 Faktúra 058/2017 Spravodaj č. 01/2017 - tlač 192.00,-€ rv print
11.máj, 2017 Faktúra 063/2017 oprava VO 42.80,-€ straka
11.máj, 2017 Faktúra 057/2017 telekomunikačné služby 20.58,-€ telekom
11.máj, 2017 Faktúra 059/2017 školné členov HJ 120.00,-€ DPO SR
10.máj, 2017 Faktúra 024/2017 zmluva o nájme 7.00,-€ p.Čajková
10.máj, 2017 Zmluva 023/2017 zmluva o nájme 7.00,-€ p.Čajková
10.máj, 2017 Zmluva 022/2017 zmluva o nájme 7.00,-€ p.Čajka
4.máj, 2017 Faktúra 055/2017 Územný plán obce Uhorská Ves - Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (ÚPN-O) Uhorská Ves 1500.00,-€ urbia

Stránky