Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
22.máj, 2017 Faktúra 061/2017 vývoz veľkoobjemový kontajner 92.20,-€ Mesto L.Hrádok
22.máj, 2017 Faktúra 067/2017 telekomunikačné služby 14.99,-€ orange
11.máj, 2017 Faktúra 058/2017 Spravodaj č. 01/2017 - tlač 192.00,-€ rv print
11.máj, 2017 Faktúra 063/2017 oprava VO 42.80,-€ straka
11.máj, 2017 Faktúra 057/2017 telekomunikačné služby 20.58,-€ telekom
11.máj, 2017 Faktúra 059/2017 školné členov HJ 120.00,-€ DPO SR
10.máj, 2017 Faktúra 024/2017 zmluva o nájme 7.00,-€ p.Čajková
10.máj, 2017 Zmluva 023/2017 zmluva o nájme 7.00,-€ p.Čajková
10.máj, 2017 Zmluva 022/2017 zmluva o nájme 7.00,-€ p.Čajka
4.máj, 2017 Faktúra 055/2017 Územný plán obce Uhorská Ves - Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (ÚPN-O) Uhorská Ves 1500.00,-€ urbia
4.máj, 2017 Faktúra 056/2017 Územný plán obce Uhorská Ves - Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (ÚPN-O) Uhorská Ves 1000,-€ urbia
26.apr, 2017 Zmluva 012/2017 nájomná zmluva 77.55,-€ UPS Uhorská Ves
26.apr, 2017 Zmluva 020/2017 dotácia DHZ 6360.00,-€ DHZ Uhorská Ves
26.apr, 2017 Faktúra 054/2017 likvidácia odpadovej vody 64.80,-€ LVS
26.apr, 2017 Zmluva 021/2017 nájomná zmluva hm 23 7.00,-€ p. Habarka
26.apr, 2017 Faktúra 052/2017 aktualizácia programov 360.00,-€ topset
26.apr, 2017 Zmluva 011/2017 Zmluva o dielo č.011/2017 2500.00,-€ Tencar
26.apr, 2017 Faktúra 053/2017 stravné lístky 598.86,-€ up slovensko
26.apr, 2017 Objednávka 001/IK_2017 stravné lístky 570.00,-€ up slovensko
20.apr, 2017 Faktúra 042/2017 vývoz veľkoobjemový kontajner 204.92,-€ mesto L.Hrádok

Stránky