Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
15.jún, 2017 Zmluva 032/2017 zmluva o dielo č.032/2017 72884.14,-€ sportservice
15.jún, 2017 Faktúra 073/2017 vývoz komunálny odpad 727.36,-€ OZO
13.jún, 2017 Faktúra 071/2017 údržba miestnych komunikácií 960.00,-€ Zerox
13.jún, 2017 Faktúra 072/2017 vývoz veľkoobjemový kontajner 166.02,-€ mesto LH
12.jún, 2017 Faktúra 077/2017 právne služby 150.00,-€ Mgr. Dorociak
9.jún, 2017 Faktúra 076/2017 vo zberný dvor 900,-€ Prome s.r.o.
7.jún, 2017 Faktúra 075/2017 oprava VO 116.35,-€ Roman Straka
7.jún, 2017 Faktúra 070/2017 telekomunikačné služby 20.80,-€ Slovak Telekom
5.jún, 2017 Zmluva 030/2017 zmluva č. 147062 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 1400.00,-€ DPO SR
5.jún, 2017 Zmluva 031/2017 nájomná zmluva hm 125 7.00,-€ p.Čanigová
5.jún, 2017 Faktúra 062/2017 spracovanie žiadosti 100,-€ p.Lencsés
29.máj, 2017 Zmluva 029/2017 nájomná zmluva hm 105 10,-€ p.Multáňová
29.máj, 2017 Faktúra 069/2017 funkčná skúška 40.10,-€ mk alarm
29.máj, 2017 Zmluva 028/2017 nájomná zmluva hm 75 10,-€ p.Perašínová
22.máj, 2017 Faktúra 060/2017 vývoz komunálny odpad 732.01,-€ OZO a.s.
22.máj, 2017 Faktúra 068/2017 telekomunikačné služby 22.56,-€ orange
22.máj, 2017 Faktúra 065/2017 reklamné predmety 164.64,-€ Chránené dielne a.s.
22.máj, 2017 Zmluva 026/2017 nájomná zmluva hm 140 7.00,-€ p.Chlebová
22.máj, 2017 Faktúra 064/2017 drevený stojan 216.00,-€ cbs
22.máj, 2017 Faktúra 066/2017 telekomunikačné služby 7.00,-€ orange

Stránky