Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.máj, 2017 Faktúra 055/2017 Územný plán obce Uhorská Ves - Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (ÚPN-O) Uhorská Ves 1500.00,-€ urbia
4.máj, 2017 Faktúra 056/2017 Územný plán obce Uhorská Ves - Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (ÚPN-O) Uhorská Ves 1000,-€ urbia
26.apr, 2017 Zmluva 012/2017 nájomná zmluva 77.55,-€ UPS Uhorská Ves
26.apr, 2017 Zmluva 020/2017 dotácia DHZ 6360.00,-€ DHZ Uhorská Ves
26.apr, 2017 Faktúra 054/2017 likvidácia odpadovej vody 64.80,-€ LVS
26.apr, 2017 Zmluva 021/2017 nájomná zmluva hm 23 7.00,-€ p. Habarka
26.apr, 2017 Faktúra 052/2017 aktualizácia programov 360.00,-€ topset
26.apr, 2017 Zmluva 011/2017 Zmluva o dielo č.011/2017 2500.00,-€ Tencar
26.apr, 2017 Faktúra 053/2017 stravné lístky 598.86,-€ up slovensko
26.apr, 2017 Objednávka 001/IK_2017 stravné lístky 570.00,-€ up slovensko
20.apr, 2017 Faktúra 042/2017 vývoz veľkoobjemový kontajner 204.92,-€ mesto L.Hrádok
20.apr, 2017 Faktúra 043/2017 vývoz komunálny odpad 1074.17,-€ OZO
20.apr, 2017 Faktúra 052/2017 vybavenie DHZO 1356.80,-€ firesystem
18.apr, 2017 Faktúra 044/2017 čelová baterka 77.40,-€ tmnet
18.apr, 2017 Faktúra 049/2017, 050/2017, 051/2017 telekomunikačné služby 44.31,-€ orange
18.apr, 2017 Faktúra 039/2017 telefón 20.58,-€ slovak telekom
18.apr, 2017 Faktúra 045/2017 školenie BOZP 24,-€ gajos
18.apr, 2017 Faktúra 040/2017 zhodnotenie stav. odpadu 21.89,-€ iso
18.apr, 2017 Faktúra 046/2017 právne služby 100.54,-€ JUDr.Ďurišová
18.apr, 2017 Faktúra 041/2017 vypracovanie ŽoNFP 1140,-€ support and consulting

Stránky