Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
22.aug, 2018 Faktúra 102/2018 GDPR 270.00,-€ bros
22.aug, 2018 Faktúra 095/2018 inštalatérske práce 338.00,-€ branto
22.aug, 2018 Faktúra 113/2018 knihy 84.56,-€ knihy pre každého
22.aug, 2018 Faktúra 104/2018 stan+pódium 360.00,-€ dems
22.aug, 2018 Zmluva 030/2018 zmluva o kontrolnej činnosti 230.00,-€ ekotec
22.aug, 2018 Faktúra 106/2018 vodné stočné 149.59,-€ LVS
22.aug, 2018 Faktúra 109/2018 vývoz komunálny odpad 802.38,-€ ozo
22.aug, 2018 Faktúra 105/2018 telekomunikačné služby 20.58,-€ telekom
22.aug, 2018 Faktúra 097/2018 stravné lístky 616.40,-€ up
16.aug, 2018 Zmluva 032/2018 Kúpna zmluva 1098.00,-€ p.Vrlík
6.aug, 2018 Zmluva 029/2018 poistná zmluva - zberný dvor 121.54,-€ komunálna poisťovňa
1.aug, 2018 Zmluva 028/2018 zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2018/OŠaŠ/L/1.1 700.00,-€ ŽSK
26.júl, 2018 Zmluva 026/2018 dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke VUB a.s.
26.júl, 2018 Zmluva 027/2018 zmluva o vystaveni zaruky č.126/2018/BZ VUB a.s.
21.jún, 2018 Faktúra 100/2018 obecné noviny 20.80,-€ inprost
21.jún, 2018 Faktúra 087/2018 reklamné predmety 493.80,-€ chránené dielne
21.jún, 2018 Faktúra 101/2018 telekomunikačné služby 43.00,-€ O2
21.jún, 2018 Faktúra 089/2018 telekomunikačné služby 21.14,-€ telekom
21.jún, 2018 Faktúra 085/2018 telekomunikačné služby 43.00,-€ O2
21.jún, 2018 Faktúra 092/2018 ubytovanie 53,70,-€ Holiday Inn

Stránky