Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
16.aug, 2018 Zmluva 032/2018 Kúpna zmluva 1098.00,-€ p.Vrlík
6.aug, 2018 Zmluva 029/2018 poistná zmluva - zberný dvor 121.54,-€ komunálna poisťovňa
1.aug, 2018 Zmluva 028/2018 zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2018/OŠaŠ/L/1.1 700.00,-€ ŽSK
26.júl, 2018 Zmluva 026/2018 dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke VUB a.s.
26.júl, 2018 Zmluva 027/2018 zmluva o vystaveni zaruky č.126/2018/BZ VUB a.s.
21.jún, 2018 Faktúra 100/2018 obecné noviny 20.80,-€ inprost
21.jún, 2018 Faktúra 087/2018 reklamné predmety 493.80,-€ chránené dielne
21.jún, 2018 Faktúra 101/2018 telekomunikačné služby 43.00,-€ O2
21.jún, 2018 Faktúra 089/2018 telekomunikačné služby 21.14,-€ telekom
21.jún, 2018 Faktúra 085/2018 telekomunikačné služby 43.00,-€ O2
21.jún, 2018 Faktúra 092/2018 ubytovanie 53,70,-€ Holiday Inn
21.jún, 2018 Zmluva 022/2018 nájomná zmluva hm 169 7.00,-€ p.Bobríkova
21.jún, 2018 Faktúra 099/2018 webové služby 35.00,-€ webidentity
21.jún, 2018 Faktúra 084/2018 externý manažment 1050.00,-€ support @consulting
21.jún, 2018 Objednávka 03/IK/2018 stravné lístky 608.00,-€ UP Slovensko
21.jún, 2018 Faktúra 091/2018 externý manažment 1050.00,-€ support@consulting
21.jún, 2018 Faktúra 098/2018 externý manažment 2401.00,-€ support@consulting
21.jún, 2018 Faktúra 088/2018 reklamné predmety 469.80,-€ chránené dielne
21.jún, 2018 Faktúra 093/2018 vývoz komunálny odpad 816.95,-€ ozo
21.jún, 2018 Faktúra 090/2018 vývoz stavebný odpad 13.54,-€ ISO

Stránky