Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

ZŠ s MŠ Liptovský Ján - Oznam o zápise detí do materskej školy
Zápis detí do materskej školy
Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Liptovskom Jáne, Starojánska ulica 11/11, 032 03 Liptovský Ján, v zmysle § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR 306/2008 o materskej škole zverejňuje oznam o zápise detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 :
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 26. marca do 6.apríla 2018.
Zákonný zástupca dieťaťa si vyzdvihne od 26.marca do 6.apríla v čase od 14.00 do 16.00 hod. v MŠ tlačivo : Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.
Vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy treba odovzdať od 17. apríla do 20.apríla 2017 v čase od 14.00 do 16.00 do MŠ.
Postup i podmienky zápisu na predprimárne vzdelávanie upravuje smernica zverejnená na internetovej stránke školy https://zsmsliptovskyjan.edupage.org/ a obce Liptovský Ján http://www.liptovskyjan.sk/.
Rozhodnutie o prijatí detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydá riaditeľ do 30.mája 2018.
V Liptovskom Jáne 21. marca 2018
Mgr.Mária Devečková, riaditeľka ZŠ s MŠ
v.r.

Poznámka:

Žiadosti o prijatie sa budú vydávať len v popoludňajších hodinách. Prosíme zákonných zástupcov detí, aby dopoludnia, kedy prebiehajú edukačné aktivity, zbytočne nevyrušovali deti i zamestnancov.