Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Zápis detí na šk. rok 2017/2018 sa uskutoční od 20.04.2017 do 20.05.2017.

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy nájdete na stránke obce Podtureň: www.podturen.sk, alebo si ju môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Podturni v úradných hodinách. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy Vám bude doručené v mesiaci jún.

Príloha dokumenty: