Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

VZN 01/2017 Zmena a doplnky č.2 ÚPN obce Uhorská Ves

Príloha dokumenty: