Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavba: Obnova kultúrneho domu spôsobom tepelnej ochrany
Súťažné podklady:
a) výzva na predloženie cenovej ponuky
b) príloha č.1 - identifikačné údaje
c) príloha č.2 - výkaz výmer
d) príloha č.3 - projektová dokumentácia