Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Príloha dokumenty: