Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, ako príslušný odvolací orgán rozhodol o odvolaniach.
viac v prílohe