Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Starosta obce Uhorská Ves zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 10. decembra (pondelok) o 17.00 hod. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi,ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Príloha dokumenty: