Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

SENIORI, ZVÝŠTE OBOZRETNOSŤ...!
V uplynulých týždňoch polícia v Lipt. Mikuláši zaznamenala 2 prípady krádeží u seniorov (86, 85). Páchatelia obete kontaktovali osobne.
V prvom prípade páchateľ neoprávnene vnikol do domu poškodenej, následne sa predstavil ako pracovník elektrární a žiadal vyplatiť nedoplatok na elektrine. Počas toho, ako si dôchodkyňa bola vziať finančné prostriedky na úhradu nedoplatku ju sledoval a následne jej z rúk vytrhol taštičku, v ktorej mala uschovanú finančnú hotovosť vo výške 1.100,- EUR a ušiel.
V druhom prípade páchateľ zazvonil na dvere domu a dôchodcovi oznámil, že mu priniesol preplatok za plyn vo výške 100,-Eur, ale že mu musí vydať 100,-Eur. Vošli spoločne do kuchyne, kde mu poškodený chcel vyplatiť z peňaženky sumu 100,-Eur v 50-eurových bankovkách, čo páchateľ nechcel a žiadal od poškodeného, aby mu vyplatil celú 100-eurovú bankovku. Ten následne išiel do špajze, kde spolu s ním išiel aj páchateľ, vybral z regála plechovú krabičku, v ktorej mal uloženú finančnú hotovosť vo výške 2.200,-Eur. Keď to páchateľ zbadal, bez slov vytrhol z rúk poškodeného plechovku s peniazmi a z domu rýchlo utiekol, nasadol do svetlého auta nezisteného typu, ani značky, ktoré bolo zaparkované pred bránou domu poškodeného a z miesta na aute rýchlo odišiel na neznáme miesto.
Páchatelia tejto trestnej činnosti využívajú aj pevné telefonické linky cez ktoré kontaktujú svoje vytypované obete s tým, že ich príbuzný mal dopravnú nehodu a potrebujú požičať peniaze na úhradu rôznych poplatkov. Následne na adresu ktorú im sám poškodený povie príde vozidlo s osádkou a obdobným spôsobom ako v predchádzajúcich prípadoch poškodeného okradnú o finančnú hotovosť.
Polícia v Liptovskom Mikuláši vyzýva najmä seniorov na zvýšenie obozretnosti:
Bez overenia dokladov a poverenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy!
Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou inou zámienkou – podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných!
Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb!
Nedávajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte, a to ani vtedy ak tvrdia, že ich poslal Vás príbuzný!
Neverte osobám, ktoré tvrdia, že Vám prišli vyúčtovať preplatok, či nedoplatok za energie, nakoľko spoločnosti tieto neinkasujú v hotovosti návštevou priamo u odberateľa!
V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o zlodejov či podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158!
Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek. Predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich svojim konaním môžu pripraviť o celoživotné úspory alebo im môžu ublížiť na zdraví.

Príloha dokumenty: