Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Pôdohospodárska platobná agentúra schválila našu žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Dolnej ulice vo výške 93 363,82 €.

Príloha dokumenty: