Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Pre občanov obce spúšťame ďalší informačný kanál. Dôležité informácie budú posielané na váš mobil prostredníctvom sms správ. Kto má záujem o uvedenú službu môže poslať informáciu že má o uvedené záujem mailom na adresu starosta@uhorskaves.sk (treba uviesť meno + telefónne číslo) poprípade osobne na obecnom úrade.