Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Národná sieť rozvoja vidieka vyhlasuje 7. ročník súťaže fotografií z územia MAS.
Fotografi z Horného Liptova sa zapojili do troch ročníkov a hneď v prvom ročníku bola úspešná fotografia Ivky Slanej a získala vo svojej kategórii najviac hlasov.
Na hornom Liptove máme veľa šikovných fotografov a obce si organizujú vlastné súťaže a výstavy, preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o zapojenie sa do súťaže a o zaslanie súťažných fotografií.
Súťažné oblasti 7. ročníka sú:
Naša príroda
Naši ľudia
Naše tradície
Naša budúcnosť
Naše "naj"
Život v našej MAS
Naše kroje

Súťaž je hodnotená širokou verejnosťou - internetovým hlasovaním prostredníctvom webu a facebooku!
V prílohe mailu posielam podrobnejšie informácie k súťaži. Prihlášku do súťaže bude podávať MAS hromadne za všetkých fotografov a súťažné fotografie. Každú kategóriu bude reprezentovať jedna fotografia.