Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
20.2
PLAST
Plast
26.2
Obec Uhorská Ves
Stretnutie dôchodcov v knižnici
14:00 hod.
28.2
TKO
TKO
5.3
Obec Uhorská Ves
zasadnutie OZ zasadačka OU
17:00 hod.
6.3
PLAST
Plast
11.3
Obec Uhorská Ves
Divadlo MDŽ - KD Uhorská Ves
15:00 hod.
12.3
Obec Uhorská Ves
Stretnutie dôchodcov v knižnici
14:00 hod.
14.3
TKO
TKO
18.3
Obec Uhorská Ves
vynášanie Marmurieny (po celej obci)
od 7:00 hod.
20.3
PLAST
Plast
26.3
Obec Uhorská Ves
Stretnutie dôchodcov v knižnici
14:00 hod.
28.3
TKO
TKO
3.4
PLAST
Plast
6.4
Obec Uhorská Ves
Noc s Andersenom - zasadačka OÚ
9.4
Obec Uhorská Ves
zasadnutie OZ zasadačka OU
17:00 hod.
9.4
Obec Uhorská Ves
Stretnutie dôchodcov v knižnici
14:00 hod.
11.4
TKO
TKO
17.4
PLAST
Plast
23.4
Obec Uhorská Ves
Stretnutie dôchodcov v knižnici
14:00 hod.
25.4
TKO
TKO
7.5
Obec Uhorská Ves
Stretnutie dôchodcov v knižnici
14:00 hod.
21.5
Obec Uhorská Ves
Stretnutie dôchodcov v knižnici
14:00 hod.
4.6
Obec Uhorská Ves
Stretnutie dôchodcov v knižnici
14:00 hod.